Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, Tlf.: 26210342
Børn og empati
D. 22. september deltog vi i en konference om pædagogers betydning for børns læring og sociale udvikling. Vi bidrog med en stand om børn og empati. Standen viste med udgangspunkt i forskellige projekter hvordan man kan støtte børns sociale udvikling ved bevidst at arbejde. Her er præsentation af standen:

I TitiBogruppen har vi i en periode arbejdet bevidst med børn og empati blandt andet inspireret af at vi indgik i et endnu ikke afsluttet forskningsprojekt på RUC om samme emne. Vores mål var at omsætte de videnskabelige diskussioner til pædagogisk praksis.

  Vi vil gerne præsentere 4 forskellige eksempler på hvordan man kan give plads til børns empatiske udvikling og derved styrke deres sociale kompetencer. Det drejer sig om tre forskellige projekter med børn i alderen 2 til 6 år, hvor børnene flytter fokus fra sig selv og sætter sig ind i andres ønsker og behov og agere ude fra dette. Konkret beskæftiger børnene sig med først at sætte ord på egne følelser og behov og dernæst udvide fokus til kammeraters, forældres og udefra kommendes følelser og behov. Følgende projekter præsenteres.

Gaven til Ellen: et projekt om at gaver. Børnene starter med at fortælle hvad der gør dem glad, hvad gør deres forældre glade og til sidst produceres en gave til Ellen på plejehjemmet. Undervejs reflektere børnene over hvad andre ønsker sig og hvorfor det ikke er det samme som deres egne ønsker, og nogle børn oplever hvor svært det kan være at give noget væk man selv er glad for.
Fremtidens Helte: Med udgangspunkt i ”de 7 trin” gennemgår en gruppe børn på 5 år et forløb hvor de taler om følelser, glæde og vrede og hvordan man kan hjælpe hinanden i hverdagen.

www.creatingcompassionatecultures.org

 

Den gode stol: Er kendt fra flere smmenhænge som et antimobbe projekt. Her omsat til børnehavebørn. Børnene lærer at lytte til hinanden og fokusere på hinandens positive sider. Projektet tager udgangspunkt i børnesamlinger men bruges løbende hele dagen. 

 

Fødslesdags gaver: glæden ved at give og glæden ved at modtage er vigtig oplevelse i børns liv. I projektet laver børnene fødselsdagsgaver til hinanden med udgangspunkt i, hvad de tror barnet ønsker sig. En maåde at sætte sig ind i forståelse for andres tanker.

De fire projekter kan købes( pris 50 kr) ved henvendelse til Lilian Bjelke 21614301 eller e-mail: Lilianbjelke@titibo.dk

Såfremt I ønsker en debataften om emnet kan I henvende jer til ovenstående.

Sidst opdateret 18. oktober 2011