Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, Tlf.: 26210342
TitiBo-Akademiet
I TitiBo-Akademiet arrangerer vi mange forskellig-artede aktiviteter der hjælper os med:

 

Praksislæring

Er praktisk brugerstyret læring for vores medarbejdere. Vi lærer af hinanden. Vi tager udgangspunkt i det, den enkelte kan og brænder for. Vi holder vores møder i vores institutioner, i naturen eller et lokalt sted. Vi bruger vores egne eksempler og arbejder sammen om situationer så tæt på hverdagen som muligt.

Det gør vi gennem jobbesøg, netværksmøder, frontløbere, deling af dokumentationer, fælles Huskat, oplæg hos hinanden, fælles pædagogiske dage og via Lilian som projekt-hjælper.

 

Forældreinspiration

Vi skaber fora, hvor forældre kan mødes med hinanden og med fagfolk. Her kan man diskutere de mange små og store udfordringer, man møder som forældre. Vi kan lytte til og lære af forældrene - og forældrene kan lytte til og lære af os som fagfolk.

Det gør vi i fælles fora med debatter på forældremøder, netværksmøder/tema-aftner og spis-sammen-møder samt i vores aktive forældrebestyrelser. Vi lærer af hinanden i samarbejdet om det enkelte barn gennem udviklingsbeskrivelser og velkomst- og opfølgningssamtaler.

 

Praksisforskning og –formidling

I TitiBo-gruppens institutioner arbejder vi målrettet med pædagogisk dokumentation som redskab til at opsamle erfaringer og dermed opnå viden og nye erkendelser.

Vi samles regelmæssigt på tværs af institutionerne og udveksler erfaringer eller opsamler erfaringer fra flere institutioner til fælles beskrivelser af ”god praksis”.

Vi udgiver nogle af disse beskrivelser af ”god praksis” eller eksemplariske dokumentationer på eget ”forlag”.

Da vi altid øver os på at arbejde på denne måde og gerne udfordrer os selv med nye spørgsmål, modtager vi også meget gerne besøg af eller samarbejder med studerende eller forskere, som ønsker at studere særlige emner i eller fra praksis.

Eksempler:

- 6 studerende fra RUCs samfundsvidenskabelige Basisstudie har skrevet ogpave om Lykke og psykisk arbejdsmiljø (Gartnervejen 2009)

- 4 Pædagog-studerende har skrevet opgave om lykke i dagtilbud (Krudthus 2009)

- 2 forskere fra Udbudsrådet har interviewet til rapport om Udbud på dagtilbudsområdet (Susanne Falk 2010)

- vi har deltaget på børneniveau i forskningsprojekt om Børns forståelse af psyken (Flere institutioner 2009)


Billede 1
Sidst opdateret 6. februar 2011