Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, Tlf.: 26210342
TitiBo-Institutioner

TitiBo-gruppen er:

 

Et meningsfuldt fællesskab med

  • Fælles mission, vision og værdier

  • Fælles pædagogisk inspiration fra Reggio Emilia samt Kompetencerådets 4 kompetencer

  • Fælles infrastruktur og værktøjskasse

 

Hvor vi bruger hinanden til at

  • Udvikle den enkelte institutions faglige og ledelsesmæssige kompetence

  • Håndtere de nye krav, udfordringer og muligheder der kommer ude fra

  • Udvikle, dele og importere spidskompetencer og særlige ressourcer

  • Hente støtte i vanskelige situationer

  • Deler erfaringer og materialer

  •  

TitiBo-gruppens egne institutioner er selvstændige enheder med hver sin profil. 

Vi er 4 puljeinstitutioner og 2 privatinstitutioner beliggende i 4 forskellige kommuner. 

Alle institutioner drives af TitiBo-gruppen. Det betyder at TitiBo-gruppen har ansvar for ledelse, økonomi, administration, personale og fagligt indhold og udvikling. 

Puljeinstitutionerne drives under en driftsaftale med de respektive kommuner. Privatinstitutionerne er godkendt i bopælskommunen.

Alle institutioner er under tilsyn fra den lokale kommune.

Sidst opdateret 16. september 2011