Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, Tlf.: 26210342
Konsulenthjælp og inspiration

Hent hjælp og inspiration

Står jeres institution overfor nye store udfordringer? Er institutionen i en krise af en art? Er I en selvejende eller privatinstitution, som ønsker inspiration og sparring også uden for det kommunale fællesskab? Søger I nye måder at gøre tingene på?

Tapper jobbet som leder dig for mere energi end det giver? Savner du sparring og feed back eller bare lidt anerkendelse for din indsats? står du overfor at vanskeligt personale- eller forældremøde? Tager de administrative opgaver for meget af din tid? Vil du gerne lave din personlige udviklingsplan?
 

Trænger du som pædagog til at få nye indtryk og se hvordan hverdagen leves andre steder uden at du skal skifte job? Er der situationer i din hverdag, som du har svært ved at takle med den hjælp du umiddelbart kan få? har du nogle særlige kompetence, som du gerne vil nyttiggøre i andre institutioner? Er der særlige emner, du gerne vil grave dig dybere ned i sammen med ligesinnede?
 

Det er altid en udfordring at være sig selv uden at stå alene. Et fagligt netværk kan give den nødvendige sikkerhed og inspiration.TitiBo-gruppen har allerede erfaringer med en række aktiviteter, som bidrager til faglig udvikling for både de enkelte medarbejdere, ledere og for din institution som helhed.

 

Leder- netværk – 4 årlige møder med oplæg, debat og sparring om emner valgt af deltagerne selv + et IT-baseret netværk til løbende kommunikation.

Frontløbernetværk – møder om det særlige emne + IT-netværk af pædagoger med særlige kompetencer på feltet. I TitiBo-gruppen har vi eksempelvis frontløbere for sprog og vuggestuepædagogik. (læs mere under Akademiet/frontløbere)

Netværks-møder – møder om specifikke emner, hvor erfaringer fra hverdagens mange situationer debatteres. For alle interesserede – også forældre.

Kompetencebank – medarbejdere med særlige kompetencer eller interessefelter kan melde sig på med deres særlige felt. Andre institutioner kan kontakte disse kolleger og købe sparring, projekter el. lign. Eksempelvis: erfaring med ADHD-børn, Marte Meo, natur-projekter, tegn-til-tale, Remida-projekter, …. Også institutioner kan melde sig på hvis de har særlige kompetencer, der kan være gunstige for børn med særlige behov. Eks. indretning til blinde, naturbørnehave med ekstra god plads til børn med behov for dette, allergi-hensyn…

Coaching – med coach med speciale i dagtilbud såvel i ledelse, medarbejderrelationer, forældrerelationer, pædagogiske udfordringer og børn med særlige behov

Bestyrelses-og ledelses-sparring - en sparringssæssion med 2 erfarne TitiBo-ledere baseret på en selvvurdering ud fra Excellence Modellen.

Pædagogisk markedsdag – dagen hvor man kan præsentere sine egne og lærer af andres ”best practice”.

Ledersparring – få sparring fra en lederkollega med erfaring på netop de udfordringer du står med i din aktuelle hverdag

Ledervikar – bliver institutionens leder syg kan det være godt at hente en erfaren kollega ind som støtte til huset i en nærmere defineret periode

Job-besøg – hvor en medarbejder kan arbejde med en eller flere dage for at suge ideer og erfaringer til sig.

Administrativ førstehjælp – er de administrative opgaver ved at vokse dig over hovedet eller trænger du til at finde smartere måder at arbejde på kan en erfaren administrator hjælpe med at finde rationaler.

Økonomisk førstehjælp – er økonomien ved at skride kan et par friske øjne måske hjælpe med at finde rationalerne eller til at træffe de nødvendige beslutninger.

Benchmarking – sammenlignende analyser af eks. el-forbrug, forældretilfredshed med udvalgte emner, modtagelse af nye børn....

Kvalitetsrapporter – centrale nøgletal kan være med til at dokumentere kvaliteten overfor den kommunale tilsynsmyndighed. Hent hjælp til at finde ud af hvilke er relevante og hvordan I skaffer dem lettest?

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 11. juni 2015