Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, Tlf.: 26210342
Vision
I TitiBo-gruppen arbejder vi med fremtiden bl.a. på vores årlige strategimøder i september.

Vi har formuleret en vision for Børns liv 2020 - læs her

Vi har formuleret en vision for En TitiBo-institution i 2020 - læs her

Regeringen er i gang med at revidere de pædagogiske læreplaner - arbejdet forventes afsluttet efterår 2017. I TitiBo-gruppen følger vi dette arbejde med stor interesse. Vi er allerede i gang:

- Lege og børns fællesskaber er det fælles tema for hele TitiBo-gruppens faglige udvikling i 2017. Vi bruger konkrete redskaber (observationer og relations-diagrammer) til at SE hvordan børns lege og fællesskaber opstår, udvikler sig og hvordan vi voksne støtter børnene.

- Evalueringskultur - hvad er det i TitiBo-regi? Vi diskuterer evalueringsluætur i ledergruppen og på lederseminarer med andre leder-kolleger. Vi træner alle medarbejdere i at give og modtage feedback efter den model og i relation til de 11 kvalitetskriteriervi selv har udviklet i 2016.

- Familie-samarbejdet forbedres. Vores definition af en familie omfatter både mor, far, søskende, bedsteforældre, tanter eller "den bedste nabo". Eksempelvis inviteres alle former for "bedster" til forskellige arrangementer. Vi udvikler en ny model for forældresamtaler, hvor forældrenes opfattelse af, havd der er vigtigt for deres barn lige nu, får lige så stor betydning som pædagogernes. Projektet støttes af BOPLs udviklingsfond.

- Bæredygtighed sættes på dagsordenen i ledergruppen, så vi kan blive endnu dygtigere til at bygge betydningen af at passe på vores økosystemer ind i vores pædagogik.

- Globalt udsyn er på dagsordenen i ledergruppen. Vi ønsker at blive endnu dygtigere til at give børnene en forståelse af menneskers forskelligheder og ligheder og af at vi alle bor på den samme jord. Vi henter inspiration i FNs 17 Verdensmål samt i The Doughnut Model - en ny model om ulighed udviklet af Oxford University.

Sidst opdateret 30. maj 2017