Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, Tlf.: 26210342
Ledergruppen
Ledere og souschefer udgør sammen med Lilian Bjelke og Susanne Falk TitiBo-gruppens fælles ledergruppe. 

Susanne Falk er 100 % eneejer og dermed fuldt juridisk og økonomisk ansvarlig. 

Ledergruppen er den reelle ledelse af TitiBo-gruppen når der fokuseres på virksomhedens faglige og personalemæssige udvikling. 

Ledergruppen mødes 1 dag hver 2. måned til fælles ledermøder. Ledermøderne anvendes til præsentation og debat af fremadrettede emner. 

1 gang årligt afholder ledergruppen strategiseminar. Her fastlægges hovedlinierne for det kommende års arbejde. 

Beslutninger træffes løbende via mail og skype. 

Susanne Falk varetager de administrative funktioner (økonomi og personale) for alle institutionerne og træffer i denne forbindelse beslutninger om de administrative opgaver. 

Susanne Falk besøger hver enkelt institution min 1 gang hver måned som sparringspartner for lederne og for at følge op på økonomi og personale samt arbejdet med årsplanerne.

Lilian Bjelke er udviklingschef og er ansat på deltid. Hun er sparringspartner for både Susanne Falk log de enkelte institutionsledere omkring

  • Implementering af strategier

  • Medarbejder-udvikling

  • Coaching

  • Konceptudvikling

 

Lilian bistår de enkelte medarbejdere og teams med sparring og konkret hjælp i særlige projektforløb. 

Hun fungerer desuden som pædagogisk konsulent og bistår med falige problemstillinger, støtte-ansøgning og vejledning af praktikanter. 

Lilian fungerer desuden som hele TitiBo-gruppens ”hus-coach”.

Sidst opdateret 6. februar 2011