Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, Tlf.: 26210342
Medarbejdere
TitiBo-gruppen ER vores medarbejdere. 

I kan finde vores medarbejdere under hver institution.

Lilian og Susanne udgør TitiBo-gruppens ledelse. Vi mødes med alle ledere og souschefer til ledermøder hver 2. måned. Lilian og Susanne kommer desuden ude i alle brørnehusene minimim 1. gang om månenden - i perioder langt oftere.

Uopfordrede ansøgninger kan sendes direkte til den enkelte institution eller til susanne.falk@titibo.dk, som så vil formidle videre til den relevante institution. uopfordrede ansøgninger opbevares maximal 6 måneder.

Vi har oerenskomster med BUPL for pædagoger og FOA for pædagogmedhjælpere. Som medlem af DI følger vi desuden overenskomster for alle vores andre medarbejdere.

Klik for større billede!
Susanne Falk

Direktør

Jeg er meget optaget af at vi skal give børnene en glad barndom hos os, hvor de får mange forskellige muligheder for udvikling og hvor de oplever at de betyder noget for andre. Jeg tror på at det lægger grunden til et lykkeligt liv i en spændende fremtid, vi end ikke kan forestille os i dag. Vores mange diskussioner om ledelse, pædagogik, etik, filosofi og samfundsudvikling er meget inspirerende, og jeg synes jeg har det bedste job af alle.

Jeg er uddannet kemiingeniør, HD i organisation og har mange kurser i kvalitetsledelse. Jeg har arbejdet med levnedsmiddelkemi, kvalitet og kundeservice i Danisco-koncernen. I ISS har jeg arbejdet med kvalitetsledelse, seviceudvikling og dagtilbud. I marts 2001 købte jeg 4 dagtilbud ud af ISS Juniorservice og startede TitiBo-gruppen Aps, som jeg fortsat ejer 100%.

 

Klik for større billede!
Lilian Bjelke

Udviklingschef og leder i Børnehsuet Ammershøj

Telefon 2161 4301

Det vigtigste for mig er at skabe et godt børneliv for alle børn i vores dagtilbud. Det betyder både at sikre trivsel, udvikling og læring men også at sørge for at alle børn er med i børnefællesskaber på deres egne præmisser. Jeg bistår personalet i alle vores dagtilbud til at skabe gode rammer for børnene og inspirerer til nye pædagogiske løsninger. Jeg hjælper med mange forskelligartede opgaver og kan også ses som vikar på grupperne. Derudover står jeg for vores netværksmøder hvor personale og forældre uforpligtende mødes om et fælles fagligt tema. Jeg tilbyder også vejledning eller coaching til forældre og personale, når der opstår udfordringer i børneopdragelsen.
Pia Pedersen

Leder i Børnehuset Møllevang

Pia er uddannet pædagog og er efterfølgende certificeret som arbejdslyst konsulent. Hun har tidligere været ansat som pædagog i Børnehuset Møllevang og kender derfor institutionen ogTitiBo-gruppen gennem mange år. Pia tiltrådte som elder for Mølelvang den 1. november 2017.

Klik for større billede!
Gitte Strøyer

Leder i Gemsevejens Børnehus

Jeg var med til at starte Gemsevejens Børnehus i 1998. Jeg har oprindelig en kontoruddannelse, men blev færdig som pædagog i 2008. Jeg brænder for at give børnene en god start på livet, ved at have fokus på det gode børneliv. Det gør vi i Gemsevejens Børnehus ved at have fokus på Sundhed, udeliv og inkluderende børnefællesskaber.

Af uddannelse har jeg en diplom i social inklusion, og er i gang med en inklusionslederuddannelse, som afsluttes juni 2016.

Klik for større billede!

Dorte Foged
Leder i Agersøgård Naturbørnehave
 

Jeg har været ansat I Hvalsø/Lejre kommune som leder i mange år. Første gang i 1993 startede jeg sammen med en forældregruppe Agersøgård Naturbørnehave. I 1996 var jeg som leder med til at starte Børnehaven Fuglemarken og i 2002 vendte jeg tilbage til Agersøgård Naturbørnehave. Nu Agersøgård Skov- og Naturbørnehave. Børnehaven overgik 1. januar 2010 til Titibo.

Jeg er meget glad for mit arbejde som leder og lægger stor vægt på et demokratisk fællesskab i personalegruppen hvor alle tager ansvar for udvikling og oplever arbejdsglæde som forplanter sig til Børnene.

Jeg brænder også meget for det pædagogiske arbejde med børnene, og den administrative del i arbejdet er tilrettelagt på en måde så jeg har mulighed for at have mange timer sammen med børnene.

I børnehaven lægger vi vægt på venskaber, natur og udeliv. Dette har min store interesse. Jeg lægger ligeledes stor vægt på at der er plads til kreativitet og at børnene støttes i deres lyst til at undersøge, udforske og skabe.

Jeg holder meget af sang og musik og bruger dette meget i mit arbejde med børnene.

Annette Grunnet
Leder i Skovbørnehaven Krudthus
 

Annette er uddanet pædagog og biolog (cand. scient) så hun brædner for både børn og natur. Annette har også tidligere arbejdet i skovbørnehave. Hun har skrevet artikler om science, "skrot er godt" - om rest-produkter i pædagogikken, demokrati i børnehøjde, og om nysgerrighed og bogstaver. Hun favnet vidt og formidler gerne.

 

 

Sidst opdateret 1. november 2018